ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Προστασία – Αποζημιώσεις

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οριστική ή μη αναστρέψιμη αδυναμία Α.Ε.Π.Ε.Υ., να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που προέρχονται από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών:

  • είτε να παραδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατείχε, διαχειριζόταν ή φύλασσε για λογαριασμό τους,
  • είτε να αποδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα κεφάλαια που τους οφείλει.

Καλύψεις Συνεγγυητικού

Παροχή αποζημίωσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close