Ανακοινώσεις

Προσκλήση σε Γενική Συνέλευση μελών του Συνεγγυητικού 29/6/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 4 ν. 4941/2022 και του άρθρου 1.1.3 του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεγγυητικού κατ’ άρθρο 22 παρ. 16 ν. 4941/2022 (ΦΕΚ Α/113/16.6.2022), καλούνται τα Μέλη του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την ονομασία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» σε Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με θέμα:

Διατύπωση γνώμης α) επί του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού ο οποίος περιλαμβάνει τον ισολογισμό για τη χρήση του 2022 (31/1-31/12/2022) μετά της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού για το 2022 και β) επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close