Ανακοινώσεις

Προσκλήση σε Γενική Συνέλευση μελών του Συνεγγυητικού 27/6/2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», κατόπιν της από 24.5.2024 απόφασής του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 ν. 4941/2022 και του άρθρου 1.2.4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεγγυητικού καλεί τα Συμμετέχοντα Μέλη του Συνεγγυητικού σε Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με μοναδικό θέμα:

Διατύπωση γνώμης α) επί του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, ο οποίος περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2023 (1/1-31/12/2023) μετά της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού για το οικονομικό έτος 2023 και β) επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close