ΜΕΛΗ

Μέλη Συνεγγυητικού

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα δύο (62) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες:

  • 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που δεν συμμετέχει στο Σκέλος Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ,
  • 45 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΕΠΕΥ) εκ των οποίων οι 28 είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • 12ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ΑΕΔΑΚ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως καθορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου  12 του νόμου 4099/2012 και η παράγραφος 5 περίπτωση (β) του ίδιου νόμου.
  • 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΕΔΟΕΕ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως καθορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 4099/2013.
  • 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΑΕΕΔ).

Για την εξυπηρέτηση των πελατών / επενδυτών, εκτός από τον παραπάνω κατάλογο των «συμμετεχόντων μελών» στο Συνεγγυητικό, τους συνιστούμε να προσφεύγουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  (Φορείς Αγοράς) και της Τραπέζης της Ελλάδος για τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Εποπτεία), για να διαπιστώνουν ότι η εταιρία που τους παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένη για τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει σ’  αυτούς.

Πρόσθετες, αλλά σημαντικές υποδείξεις προς τους πελάτες / επενδυτές παρέχονται στο κεφάλαιο της ιστοσελίδας «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

CFS Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Aliquam id dapibus nibh, sed pellentesque eros. Integer lobortis ultricies nunc ut vehicula.
EPIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Aliquam id dapibus nibh, sed pellentesque eros. Integer lobortis ultricies nunc ut vehicula.
ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.E.Y.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed rutrum vitae lorem a pretium. Nunc…

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close